Välkommen till

Program och kurser

Byggkurser – Energisnåla hus – Arbetsrätt – Entreprenadjuridik

program och kurser EBK

KA4-utbildning enl. PBL Nivå N.K

Lokal : I Lerum

Övningsfrågor kommer att delas ut som hemläxa.
Hemstudier är obligatoriska.

Kostnad

Kontakta oss för mer information berörande kostnaden för utbildningen.
Mervärdesskatt utgår enbart för kurslitteratur.
Avser heldagsutbildning och halvdagsgenomgång.

Anmälan till info@ebkkonsult.se
Eller på tel enligt nedan.

Tentamen

De som deltager i utbildningen kan välja att, till extra kostnad, tentera och ansöka om certifiering. Diplom över genomgången utbildning utdelas.
Certifieringsorgan: Kiwa KarlskronaInformation om nya plan- och bygglagen

Väl mött

Kursansvarig Erik Eglén
Frågor på tel: 0302-314 50 E.E.
0302-158 58 SV exp.

Dessutom kurser i:
– Uppdatering KA