Välkommen till

EBK Eglén Byggkonsult

Eglén Byggkonsult i Floda är en etablerad konsultfirma som hjälper företag och privatpersoner.

Företaget

Verksamheten drivs sedan 1990 av mig, Erik Eglén. Förutom min byggnadsingenjörsexamen och akademiska poäng i konstvetenskap har jag mångårig erfarenhet inom byggsektorn.

Jag har även riksbehörighet som certifierad kontrollansvarig enligt PBL (plan- och bygglagen).

Min firma är sedan flera år tillbaka miljödiplomerad, vilket innebär att jag aktivt arbetar med mitt miljö- och kvalitetstänkande.

Idag arbetar jag främst i Göteborg med omnejd, men jag åtar mig även uppdrag på andra orter efter överenskommelse.

Tjänster

Eglén Byggkonsult i Floda är en etablerad konsultfirma som hjälper företag och privatpersoner med bland annat:

Byggkonstruktion

Byggkonstruktion hänvisar till den tekniska processen att utforma och bygga olika delar av en byggnad eller konstruktion. Det omfattar allt från utformning till genomförande och färdigställande av byggprojektet. Byggkonstruktion involverar användningen av olika material, tekniker och metoder för att skapa en hållbar och funktionell struktur.

Kontrollansvar enlig PBL

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) i Sverige är kontrollansvar en viktig roll i byggprocessen. Kontrollansvaret innebär att den som har fått uppdraget att utföra vissa tekniska kontroller och kvalitetssäkringar i ett byggprojekt har ansvaret för att dessa kontroller utförs på ett korrekt och tillförlitligt sätt.

Byggjuridiska frågor

Inom byggjuridiken finns det olika områden och frågor som kan uppstå i samband med byggprojekt.

Byggledning

Byggledning är en process som innefattar planering, styrning och övervakning av olika aktiviteter och resurser i ett byggprojekt. Syftet med byggledning är att säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt, i enlighet med projektets mål, tidsramar, budget och kvalitetskrav.

Idag är jag medlem i Sveriges Ingenjörer, de har en sektion för egna företagare. Besök gärna deras hemsida för mer information, läs mer på sverigeingenjorer.se

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan bedriver jag kursverksamhet inom byggsektorn. För mer information är du välkommen att besöka deras hemsida, läs mer på sv.se

Företagsföreningen i Lerums kommun, fflk.se

Byggnadstekniska föreningen

Byggnadstekniska föreningen i Göteborg är är en ideell förening och nätverk för yrkesverksamma inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Föreningen främjar kunskapsutbyte, erfarenhetsdelning och utveckling inom byggteknik och relaterade områden.

UC  Sigll

UC-sigillet är en symbol eller logotyp som UC tilldelar till företag som uppfyller specifika kriterier och bedöms ha god kreditvärdighet och stabilitet. Det fungerar som ett bevis på att företaget har genomgått en noggrann kreditbedömning av UC och anses vara en pålitlig och trovärdig affärspartner.

Erik Eglén på allabolag.se